Het mentoraat

Loek Dijkstra, docent en coördinator mentoraat:

‘Aandacht voor iedere leerling’

Wie lopen er rond op het VAVO als je er de kijker op richt? Volwassenenonderwijs - het woord zegt het al - is van oudsher voor volwassenen die een aantal vakken volgen die ze nodig hebben vanwege studie of beroep. Bij onze intakegesprekken op het VAVO zien we ook andere belangstellenden: schoolverlaters die in het voortgezet onderwijs zijn vastgelopen of zijn afgehaakt.

Als overal de vlaggen wapperen met schooltassen eraan komt de derde groep in beeld: gezakte scholieren uit het reguliere onderwijs die een nieuwe poging wagen op het VAVO. Een heel diverse doelgroep die soms veel, soms weinig behoefte heeft aan begeleiding. Bij het VAVO bespreken we met iedereen bij de intake wat we kunnen bieden: een contactpersoon voor de volwassenen, een mentor voor de tweedekansers of intensief mentoraat voor wie school heel lastig vindt.

Een gesprek met docent Nederlands en coördinator van het mentoraat op het VAVO Loek Dijkstra over wat het mentoraat inhoudt en waarom deze begeleiding zo waardevol is.

Positieve sfeer
VAVO-leerlingen hebben volgens Loek vaak al veel meer verantwoordelijkheidsgevoel dan pubers in het reguliere onderwijs. Wel moeten ze er vaak erg aan wennen dat ze nu als volwassenen worden behandeld. Omgekeerd moeten de docenten ieder jaar wennen aan de nieuwe lichting leerlingen. “En daarom proberen we vanaf het begin duidelijk te zijn”, vertelt Loek. “Je hebt je spullen voor elkaar: boek erbij, pen mee en iets om je afspraken in vast te leggen.” Straffen en sancties zijn vaak al uitgeprobeerd en daarom meestal contraproductief. Het VAVO kiest voor een andere benadering: zorgen voor een positieve sfeer waarin leerlingen zélf verantwoordelijkheid leren nemen.

Mogelijkheden als uitgangspunt
‘VAVO is meer dan een diploma’, is één van de leuzen. Het mentoraat is een speerpunt, het team vindt het belangrijk om persoonlijke aandacht te hebben voor iedere leerling. De teamleden voeren gesprekken en zijn betrokken bij de leerlingen. “Bij ons krijgen leerlingen een tweede kans. Dit betekent dat iedere leerling een nieuwe start kan maken, waarbij zijn mogelijkheden het uitgangspunt zijn.”

Er is soms meer nodig dan een goed stel hersens om een diploma te halen. Het VAVO gelooft in gesprekken, ook als het goed gaat. Soms is er meer aan de hand dan je aan de oppervlakte kunt zien. ‘We hebben liever leerlingen in beeld dan op het beeldscherm.’ Het VAVO wil maatwerk in zijn begeleiding leveren aan iedereen. Voor leerlingen die iets extra’s nodig hebben, is er een gericht trainingsaanbod.

Intensief mentoraat
Soms hebben leerlingen intensief mentoraat (IM) nodig. Loeks team kijkt dan naar de mogelijkheden. Lukt het de leerling om ondanks zijn persoonlijke problemen school in dezelfde intensiteit te blijven volgen? Of is het beter om wat minder vakken te doen en eerst de andere problemen op te lossen? Loek: “In sommige gevallen is het voor de leerling beter om eerst helemaal te stoppen met school om ruimte te hebben de persoonlijke problemen op te lossen. Dit besluit kan sommige leerlingen die al heel lang op hun tenen lopen om alle ballen in de licht te houden heel veel ruimte geven.”

Aanpak
Iedere docent is mentor, maar Loek en haar collega’s bewaken de grens tussen mentoraat en professionele hulpverlening. Daarom doen ze het mentoraat samen. Mentoren overleggen in het team over de problematiek en de aanpak van hun leerlingen. Loek, tot besluit: “We proberen er altijd samen of met een deskundig hulpverlener uit te komen. Het zorgadviesteam helpt ons bij dilemma’s en geeft adviezen, steun en praktische tips. Onze zorgcoördinatoren van het Friesland College - Annemarie de Groot in Leeuwarden en Caro Lourens in Heerenveen - spelen daarin een belangrijke rol. Wie vastloopt met problemen kan immers nooit zijn aandacht richten op de studie.”

VAVO Leeuwarden
Badweg 1
8934 BW Leeuwarden

Julianalaan 97
8931AH Leeuwarden


VAVO Heerenveen
Abe Lenstra Boulevard 29
8448 JA Heerenveen


Contact
088 060 25 63
vavo@fcroc.nl