Vwo

Op het VAVO kun je het vwo-diploma halen. Daarnaast heb je de mogelijkheid om losse certificaten te halen. Het aantal vakken dat je volgt, hangt af van de schoolresultaten die je in het verleden hebt behaald.

Toelating

Om toegelaten te worden heb je:

  • een overgangsbewijs van 5 naar 6 vwo of een havo-diploma met gemiddeld een 7,5. Je doet er meestal 2 jaar over om je diploma te halen. In het eerste jaar volg je de ene helft van de vakken, deze sluit je af met een examen. Is dit jaar succesvol verlopen, dan ga je door naar het tweede jaar. In het tweede jaar volg je de rest van de vakken. Na 2 jaar behaal je dan je diploma.
  • een overgangsbewijs van 4 naar 5 VWO. Je doet er minimaal 2 jaar over om je diploma te halen

Er zijn drie opties:

Volledig vakkenpakket
Je hebt nog geen vwo-examen gedaan en wilt een volledig vakkenpakket volgen. Je doet er meestal twee jaar over om je diploma te halen. In het eerste jaar volg je de ene helft van de vakken, deze sluit je af met een examen. Is dit jaar succesvol verlopen, dan ga je door naar het tweede jaar. In het tweede jaar volg je de rest van de vakken. Na 2 jaar behaal je dan je diploma.

Gezakt voor je vwo-examen
Je hebt examen gedaan op je eigen vwo en bent gezakt voor 2 à 3 vakken. Deze vakken kun je op het VAVO volgen en daarmee kun je het vwo-diploma halen.

Losse certificaten
Je wilt je kennis op bepaalde terreinen vergroten of een nieuw examenprofiel samenstellen; dan kun je losse vakken volgen. Je doet examen in één of meer vakken en als je slaagt krijg je per vak een certificaat. Om te mogen instromen, moet je een vwo-diploma hebben, of een havo-diploma met de vakken in je pakket die je op het vwo wilt volgen.

Vakken

Een volledig programma vwo bestaat uit een gemeenschappelijk deel, een profieldeel, een vrij deel en een profielwerkstuk. In het vakkenoverzicht vind je de details. Cursief gedrukte vakken worden niet bij ons aangeboden, maar kunnen wel als vrijstelling worden meegenomen. Het vakkenoverzicht vind je hier.

Leslocaties

De lessen voor het vwo worden aangeboden op drie locaties van het Friesland College in Leeuwarden en Heerenveen. Klik hier voor een overzicht van de locaties en het aanbod per locatie.

VAVO Leeuwarden
Badweg 1
8934 BW Leeuwarden

Julianalaan 97
8931AH Leeuwarden


VAVO Heerenveen
Abe Lenstra Boulevard 29
8448 JA Heerenveen


Contact
088 060 25 63
vavo@fcroc.nl