Zorgondersteuning

Annemarie de Groot werkt als zorgcoördinator bij het Friesland College, waar het VAVO onderdeel van uit maakt. Met haar team organiseert ze een zo compleet mogelijk aanbod van zorg voor studenten. Bij het VAVO heeft iedere leerling een mentor. Heeft deze leerling problemen, dan biedt de mentor hulp. Maar is er complexere problematiek, dan kan de mentor Annemarie inschakelen om met de leerling op zoek te gaan naar passende ondersteuning in de school, of - als dat wenselijker is - in de buurt van de woonplaats van de student. Er zijn korte lijnen naar de hulpverlenende instanties. Dat is fijn, want daardoor kan snel en flexibel worden gehandeld, worden onnodige wachttijden en bureaucratie vermeden en wordt ervoor gezorgd dat alles weer bij elkaar komt in een goede overdracht naar de mentor

Natuurlijk gaan we ook uit van de kracht in de leerling. Wat lukt je wel? Hoe kun je sterker worden? We maken een plan om ervoor te zorgen dat je zo goed mogelijk kunt functioneren en presteren. Je staat er niet alleen voor, we doen het samen.

 

VAVO Leeuwarden
Badweg 1
8934 BW Leeuwarden

Julianalaan 97
8931AH Leeuwarden


VAVO Heerenveen
Abe Lenstra Boulevard 29
8448 JA Heerenveen


Contact
088 060 25 63
vavo@fcroc.nl