Wie betaalt je opleiding?

Als je naar het VAVO gaat, moet dat natuurlijk betaald worden. Wie dit doet, hangt af van jouw persoonlijke situatie. Er zijn twee varianten waarmee bepaald wordt wie jouw opleiding bekostigt.

Je zit nog op het voortgezet onderwijs

Aanmelden bij het VAVO gaat via je decaan. Je decaan kan jou informeren over het beleid van de school. Jouw school bepaalt of je kunt worden 'uitbesteed' aan het VAVO. Je blijft formeel ingeschreven staan bij je vo-school. Dit heet ‘uitbesteding’. Bij DUO sta je dan ingeschreven als voltijder. Je kunt in principe maximaal een jaar worden uitbesteed, maar in sommige gevallen kan het voorkomen dat je voor twee jaar wordt uitbesteed. 

De kosten voor het VAVO worden betaald via je huidige vo-school. Dit wordt de Rutte-regeling genoemd. Als je wilt weten of je voor deze regeling in aanmerking komt, kun je contact opnemen met je decaan.

Voorwaarden

 • Je bent 16 jaar of ouder
 • Je bent 18 jaar en je hebt ononderbroken ingeschreven gestaan bij het voortgezet onderwijs
 • Je bent gezakt en je hoeft niet meer dan drie vakken over te doen. Ook moet er een gerede kans zijn om te slagen. 
 • Als je je opleiding wilt combineren met een mbo-opleiding, mag je voor slechts één vak gezakt zijn. Ook moet het te combineren zijn met je mbo-opleiding.
 • Je hebt nog geen examen gedaan en er zijn redenen waarom je je diploma op het voortgezet onderwijs niet kunt behalen.

Aanvullende Informatie

 • Ben je 18 jaar of ouder, dan heb je mogelijk recht op een tegemoetkoming scholieren. Zie website van DUO voor meer informatie.
 • Je krijgt geen OV-kaart, reiskosten zijn voor eigen rekening
 • Schoolboeken zijn gratis (volgens de Wet Gratis Schoolboeken) en worden gehuurd bij Van Dijk. Aan het eind van het studiejaar lever je de boeken weer in.
 • Voor het volgen van het onderwijs op het vavo is het zeer wenselijk dat je over een eigen laptop of computer beschikt. Er wordt bij sommige vakken gewerkt met online lesstof en al onze opleidingsinformatie staat in Micrososft Teams.

Meer informatie over de Rutteregeling.

Je zit niet (meer) op het voortgezet onderwijs en bent 18 jaar of ouder

 • je bent 18 jaar of ouder
 • je kunt of wilt niet terug naar het reguliere voortgezet onderwijs.

Aanvullende informatie

 • Als je een volledig vakkenpakket volgt, betaal je € 1.216,- lesgeld aan de DUO
 • Wanneer je losse vakken volgt, betaal je € 128,- per vak. Het cursusgeld betaal je aan het vavo
 • Je hebt geen recht op een OV-kaart, reiskosten zijn voor eigen rekening
 • Je hebt geen recht op studiefinanciering
 • Je betaalt zelf de boeken en benodigde materialen. De boeken kun je ook huren.
 • Voor het volgen van het onderwijs op het vavo is het zeer wenselijk dat je over een eigen laptop of computer beschikt. Er wordt bij sommige vakken gewerkt met online lesstof en al onze opleidingsinformatie staat in Micrososft Teams
 • Afhankelijk van het aantal vakken dat je volgt kun je in aanmerking komen voor een volledige of gedeeltelijke tegemoetkoming in de studiekosten. Als je gedurende het studiejaar vakken laat vallen, zal DUO je vragen om een deel van de voorgefinancierde tegemoetkoming terug te betalen.

Meer info over tegemoetkoming bij volledig lespakket
Meer info over tegemoetkoming voor deeltijd

VAVO Leeuwarden
Badweg 1
8934 BW Leeuwarden

Julianalaan 97
8931AH Leeuwarden


VAVO Heerenveen
Abe Lenstra Boulevard 29
8448 JA Heerenveen


Contact
088 060 25 63
vavo@fcroc.nl